ІВМ НААН оголошує прийом на конкурсній основі на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) з відривом та без відриву від виробництва в галузі 21 Ветеринарія зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина за освітньо-науковою програмою «Ветеринарна медицина»
Докладна інформація щодо вступу