секвенатор фотоУ 2020 році ІВМ став переможцем конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства» Національного фонду досліджень України з проектом «Вивчення можливої ролі тварин як резервуару вірусу SARS-CoV-2», реєстраційний номер 2020.01/0121, на 2020–2021 роки.
Проект присвячений вивченню питання про можливість перенесення коронавірусу SARS-CoV-2 від інфікованих людей до домашніх тварин (коти, собаки, корови, коні, свині, вівці, кози, кролі).
В рамках виконання проекту в цьому році був закуплений та інстальований сучасний секвенатор Ion Torrent S5 для проведення аналізу виділеної РНК збудника SARS-CoV-2.
Для проведення генетичних досліджень та повногеномного секвенування використовується напівпровідникова технологія. Перевагами приладу є збільшена пропускна здатність від 5 до 100 млн операцій читання за запуск (до 60 зразків одночасно) у порівнянні із іншими приладами, який також дозволяє одночасно проводити дослідження бактеріальних і вірусних геномів.
Основними перевагами даної технології є низька вартість і швидке виконання робіт. Час виконання секвенування становить всього 2,5–4 години.
Спектр застосування приладу досить широкий – від проведення наукових досліджень з визначення мутацій вірусних та бактеріальних патогенів, до виконання приватних замовлень – визначення онкологічних маркерів та певних генетичних захворювань ссавців та людини.