В Інституті ветеринарної медицини на розширеному засіданні Вченої ради ІВМ НААН, яке проходило в комбінованому (офлайн та онлайн) режимі, відбулось заслуховування піврічних звітів аспірантів ІВМ НААН очної (денної / вечірньої) форми навчання про виконання освітньо-наукової програми підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина за програмою «Ветеринарна медицина» у першому півріччі 2023−2024 навчального року.

Читати далі…